Jagt

Arealleje

Godset udlejer jagtarealer med dåvildt, råvildt, ænder, fasaner og andet småvildt.

Jagten er udlejet til to konsortier, som består af et konsortium til jorderne omkring hovedbygningen, og et konsortium til skovene ved Svendborg.

Hvis man er interesseret i at blive medlem af et jagtkonsortie på Broholm, skal man kontakte nedenstående jagtlejere:

Broholm/Skelmose: Tage Johansen, tlf. 27 41 91 44, email tagebjarnejohansen@gmail.com

Brændeskov/Sortebjergvænge: Benny Jacobsen, tlf. 21 43 66 79, email henrietteogbenny@hotmail.com

Dagjagter

Broholm står for klappere og hundefolk.

På dagjagter i september, oktober, november og december vil der kunne nedlægges 50-125 ænder.

Antal jægere pr. dagjagt 10-15 personer.

Jagtdatoen skal være forudbestemt.

For afholdelse eller spørgsmål vedr. dagjagter kontakt jagtlejer Tage Johansen, tlf. 27 41 91 44,
email tagebjarnejohansen@gmail.com

For tilbud på forplejning og overnatning i forbindelse med dagjagter kontakt hotel og restaurant på Broholm, tlf. 62 25 10 55, www.broholm.dk

FISKERI

På Broholm er der mulighed for at fiske i voldgravene og søen omkring hovedbygningen. Fiskerettighederne er udlejet til et konsortium.

I voldgravene forefindes skaller, aborrer, suder, karper og specielt bestanden af og størrelserne på gedderne skal fremhæves.
Hvis man er interesseret i at fiske på Broholm skal man rette henvendelse til Kenneth Birler,
tlf. 40 47 41 67, email kenneth@broholm.dk