Jagt

Arealleje

Godset udlejer jagtarealer med dåvildt, råvildt, ænder, fasaner og andet småvildt.

Jagten er udlejet til to konsortier, som består af et konsortium til jorderne omkring hovedbygningen, og et konsortium til skoven ved Svendborg.

Hvis man er interesseret i at blive medlem af et jagtkonsortie på Broholm, skal man kontakte nedenstående jagtlejere:

Broholm: Tage Johansen, tlf. 27 41 91 44, email: tagebjarnejohansen@gmail.com

Brændeskov: Benny Jacobsen, tlf. 21 43 66 79, email: henrietteogbenny@hotmail.com

Dagjagter

Broholm står for klappere og hundefolk.

På dagjagter i september, oktober, november og december vil der kunne nedlægges op til 100 ænder.

Antal jægere pr. dagjagt op til 12 personer.

Jagtdatoen skal være forudbestemt.

For afholdelse eller spørgsmål vedr. dagjagter kontakt jagtlejer Tage Johansen, tlf. 27 41 91 44,
email: tagebjarnejohansen@gmail.com

For tilbud på forplejning og overnatning i forbindelse med dagjagter kontakt hotel og restaurant på Broholm, tlf. 62 25 10 55 eller læs mere på www.broholm.dk

FISKERI

På Broholm er der mulighed for at fiske i voldgravene og søen omkring hovedbygningen. Fiskerettighederne er udlejet til et konsortium.

I voldgravene forefindes skaller, aborrer, suder, karper og specielt bestanden af og størrelserne på gedderne skal fremhæves.
Hvis man er interesseret i at fiske på Broholm skal man rette henvendelse til Kenneth Birler,
tlf. 40 47 41 67, email: kenneth@broholm.dk