Jagt

Arealleje

Godset udlejer jagtarealer med dåvildt, råvildt, ænder, fasaner og andet småvildt.

Jagten er i øjeblikket udlejet til 2 konsortier, et konsortium til jorderne omkring hovedbygningen, og et konsortium til skovene ved Svendborg.

Hvis man er interesseret i at blive medlem af et jagtkonsortie på Broholm, skal man kontakte nedenstående jagtlejere:

Broholm/Skelmose:
Tage Johansen
Tlf: 27 41 91 44,
Email: tagebjarnejohansen@gmail.com


Brændeskov/Sortebjergvænge:
Benny Jacobsen
Tlf: 21 43 66 79
Email: henrietteogbenny@hotmail.com

Dagjagter

Broholm står for klappere og hundefolk.

På dagjagter i september, oktober, november og december vil der kunne nedlægges 50-125 ænder.

Antal jægere pr. dagjagt 10-15 personer.

Jagtdatoen skal være forudbestemt.

For afholdelse eller spørgsmål vedr. dagjagter kontakt jagtlejer Tage Johansen, tlf. 27 41 91 44.

For tilbud på forplejning eller overnatning i forbindelse med dagjagter kontakt hotellet på Broholm: www.broholm.dk