Landbrug

Landbrugsarealet udgør i alt 240 ha, hvoraf 225 ha er ager og 15 ha er fredede enge. Landbrugsjorden ligger velarronderet omkring hovedbygningen.

Agerbruget er bortforpagtet, og pasning af engområderne står godset selv for.

Landbrugsjorden bliver typisk udbudt til fast pris over en 5-årig periode.