Landbrug

Landbrugsarealet udgør i alt 230 ha, hvoraf 215 ha er ager og 15 ha er fredede enge. Landbrugsjorden ligger velarronderet omkring hovedbygningen.

Agerbruget er bortforpagtet, og pasning af engområderne står godset selv for.

Landbrugsjorden bliver typisk udbudt til fast pris over en 5-årig periode.