Skovbrug

Skovbruget er på 125 ha fordelt på skovene Skelmose Skov, Tangeskov, Fasanskoven, Folehaven, Nyhave og Kohaven.

Løv- og nåletræsproduktion samt brændesalg drives af godset, mens pyntegrøntsproduktionen er bortforpagtet.
Træartsfordelingen består af 50% løv og 50% nål.

Driften af skovene varetages af ekstern skovfoged Rune Bukkehave.

Brændesalg

Selvskovning:
Fra 85 kr. til 185 kr. pr. meter + moms

3 meter ved fast vej:
Bøg: 320 kr. + moms
Eg: 285 kr. + moms
Bl. løv: 285 kr. + moms


For køb af brænde kontakt:

Rune Bukkehave, tlf. 22 79 33 07