Skovbrug

Skovbruget er på 400 ha fordelt på skovene Brændeskov, Sortebjergvænge, Skelmose Skov, Tangeskov, Fasanskoven, Folehaven, Nyhave og Kohaven.

Skovene er meget varierede og med mange små bevoksninger.

Løvtræsproduktion og brændesalg drives af godset, mens pyntegrønt og juletræer er bortforpagtet.

Driften af skovene varetages af ekstern skovrider Rune Bukkehave.
Træartsfordelingen består af 65% løvtræ, og 35% nål.
Driftsklasse Areal Fordeling
 Bøg 103 ha 26 %
 Eg 18 ha 5 %
 Ær 62 ha 16 %
 Alø 6 ha 2 %
 Nål 64 ha 16 %
 Pyntegrønt og juletræer 73 ha 19%
 Ubevokset, værnskov, moser mv. 69 ha 17 %
 I alt 395 ha 100 %

 

Brændesalg

Selvskovning:
Fra 85 kr. til 185 kr. pr. meter + moms

3 meter ved fast vej:
Bøg: 320 kr. + moms
Eg: 285 kr. + moms
Bl. løv: 285 kr. + moms


For køb af brænde, kontakt:
Rune Bukkehave, tlf. 22 79 33 07