Renovering af stensætninger

LAG SØM har bevilget midler til renovering af stensætninger på Broholm Gods.

Broholm Gods´ offentligt tilgængelige arealer forskønnes, dels for at skabe adgang for turister, men også for at bevare godsets status som unik hotel/konferencevirksomhed, skabe flere aktiviteter og tiltrække større arrangementer. Mange har deres arbejdsplads her, og mange tusinde besøger hvert år stedet. Projekt er en videreførelse af de istandsættelsesarbejder, der over de sidste par år er sket på Broholm. De tidligere arbejder omfattende blandt andet istandsættelse af ydre bro og dele af indre voldgravsanlæg, som er smukt renoverede. Dette projekt omhandler reparationer af stensætning langs ’borgøen’. Hovedbygning, restaurant, museum og parkanlæg er tilgængelig for offentligheden. Udover konferencevirksomhed huser Broholm et hestecenter, der kan tilbyde rideundervisning på alle niveauer, og der foregår forskellige større events på stedet, herunder fx verdensballetten.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)