Skovbrug

Skovbruget er på 400 ha fordelt på skovene Brændeskov, Sortebjergvænge, Skelmose Skov, Tangeskov, Fasanskoven, Folehaven, Nyhave og Kohaven.

Skovene er meget varierede og med mange små bevoksninger.

Løv- og nåletræsproduktion samt brændesalg drives af godset, mens pyntegrøntsproduktionen er bortforpagtet.

Driften af skovene varetages af ekstern skovfoged Rune Bukkehave.
Træartsfordelingen består af 65% løvtræ, og 35% nål.
Driftsklasse Areal Fordeling
 Bøg 103 ha 26 %
 Eg 18 ha 5 %
 Ær 62 ha 16 %
 Alø 6 ha 2 %
 Nål 64 ha 16 %
 Pyntegrønt og juletræer 73 ha 19%
 Ubevokset, værnskov, moser mv. 69 ha 17 %
 I alt 395 ha 100 %

 

Brændesalg

Selvskovning:
Fra 85 kr. til 185 kr. pr. meter + moms

3 meter ved fast vej:
Bøg: 320 kr. + moms
Eg: 285 kr. + moms
Bl. løv: 285 kr. + moms


For køb af brænde, kontakt:
Rune Bukkehave, tlf. 22 79 33 07