Skovbrug

Skovbruget er på 300 ha fordelt på skovene Brændeskov, Skelmose Skov, Tangeskov, Fasanskoven, Folehaven, Nyhave og Kohaven.

Skovene er meget varierede og med mange små bevoksninger.

Løv- og nåletræsproduktion samt brændesalg drives af godset, mens pyntegrøntsproduktionen er bortforpagtet.
Træartsfordelingen består af 60% løv og 40% nål.

Driften af skovene varetages af ekstern skovfoged Rune Bukkehave.

Brændesalg

Selvskovning:
Fra 85 kr. til 185 kr. pr. meter + moms

3 meter ved fast vej:
Bøg: 320 kr. + moms
Eg: 285 kr. + moms
Bl. løv: 285 kr. + moms

For køb af brænde kontakt Rune Bukkehave,
tlf. 22 79 33 07